Nova banka

Home / Nova banka

Radno vrijeme:

08:00 – 16:00

Kontakt

Website:

Nova banka

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca, mjenjačkih poslova i slično), ali također obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, factoring i forfeting.