NAGRADNA IGRA BACK TO SCHOOL

NAGRADNA IGRA BACK TO SCHOOL

Na temelju članka 9. stav 2 Zakona o igrama na sreću („Službene novine FBiH“ broj 1/02), članka 8. Pravilnika o načinu dobivanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje suglasnosti za
nagradne igre („Službene novine FBiH“ broj 44/02), te Odluke o priređivanju nagradne igre Mališić MP d.o.o. Čitluk, Put za Ljubuški 1, 88260 Čitluk BiH, donosi:
 PRAVILA NAGRADNE IGRE 

BACK TO SCHOOL   

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Po ovim Pravilima društvo Mališić MP d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Put za Ljubuški 1, priređuje nagradnu igru „BACK TO SCHOOL“

(u daljem tekstu: Nagradna igra).

 

SVRHA NAGRADNE IGRE
Članak 2.
Priređivač priređuje nagradnu igru u svrhu promidžbe proizvoda i usluga u sljedećim trgovinama u sastavu poduzeća Mališić MP d.o.o : Prodavaonica br.8 Međugorje,P.J.10 Višići,P.J.Blukids Međugorje,P.J.Blukids Široki Brijeg  i P.J.Blukids Mostar

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE


Članak 3.
Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 15.07.-17.09.2021. godine.

Detaljne informacije o tijeku nagradne igre nalaze se na Internet stranici priređivača nagradne igre: www.malisicshop.com i stranici :www.prodajnicentar-malisic.com

 

NAGRADNI FOND


Članak 4.
Nagradni fond se sastoji od 28 nagrada (nagrade organizatora Mališić MP d.o.o. i sponzora)

Članak 5.

Vrijednost nagradnog fonda je  1.970,00 KM ( sa uključenim PDV-om)

 

Popis nagrada u nagradnom fondu:

 

R.br. Naziv nagrade Količina
1. Laptop EOL „HP „ 250 G7 197P4EA (vrijednost 1.150,00 KM sa uračunatim PDV-om ) 1
2. Poklon bon „Blukids“ 200,00 KM (sa uključenim PDV-om) 1
3. Poklon bon „Blukids“ 100,00 KM (sa uključenim PDV-om) 1
4. Poklon bon „Blukids“ 50,00 KM (sa uklučenim PDV-om) 4
5. Poklon paket (školski program) –vrijednost 20,00 KM (sa uključenim PDV-om) 11
6. Poklon paket (školski program) – vrijednost 10,00 KM (sa uključenim  PDV-om) 10

 

Nagrade se ne mogu prenositi na drugu osobu i nije ih moguće zamijeniti za novac ili drugu robu.

 

UVJETI SUDJELOVANJA


Članak 6.
U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi građani Bosne i Hercegovine.

Članak 7.

Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri kupovinom proizvoda iz asortimana školskog programa i asortimana dječje odjeće Blukids u bilo kojoj od navedenih trgovina u kojima se organizira nagradna igra.

Nakon izvršene kupovine kupac će dobiti kupon/kupone i isti popunjen traženim podacima ubaciti u za to predviđeno mjesto. Minimalan iznos kupovine za ostvarenje prava za sudjelovanje u nagradnoj igri je 10,00 KM.

Broj kupona koje će kupac dobiti ovisi o visini ostvarene kupovine i dodjeljivati će se na sljedeći način:

Kupovina vrijednosti: 10- 30 KM // 1 kupon

Kupovina vrijednosti: 31 -60 KM // 2 kupona

Kupovina vrijednosti: 61 -100 KM // 3 kupona

Kupovina vrijednosti : 101,00 KM i više // 4 kupona

Račun s kojim je ostvareno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri sačuvati
i u slučaju dobitka isti predočiti. Ukoliko dobitnik ne predoči fiskalni račun čiji broj je upisan na dobitnom kuponu neće biti u mogućnosti preuzeti nagradu!

Pravne osobe ne mogu sudjelovati, niti ostvarivati pravo na
nagradu u nagradnoj igri.
NAGRADNO IZVLAČENJE
Članak 8.
Dobitnici u nagradnoj igri će se biti odabrani sistemom slučajnog odabira tijekom nagradnog izvlačenja, koje je predviđeno za dan 18.09.2021.g. u 18:00 sati u prostorijama društva Mališić MP d.o.o. (Prodajni centar Mališić Međugorje)
KOMISIJA I TIJEK IZVLAČENJA
Članak 9.
Pravilnost javnog izvlačenja prati i kontrolira Komisija u sastavu od tri člana i to predsjednik
Komisije i dva člana, imenovanih od Priređivača nagradne igre.

 

OBJAVLJIVANJE REZULTATA NAGRADNE IGRE

Članak 10.
Priređivač će objaviti imena dobitnika nagradne igre nakon izvlačenja i utvrđivanja dobitka na
Internet stranici http://www.malisicshop.ba.Dobitnici će biti obaviješteni o nagradama
putem elektronske pošte i/ili telefona iz prijave.

Članak 11.

Nagrada nije prenosiva na druge osobe.
Svi dobitnici su dužni dokazati svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada predočavanjem
validnog dokumenta za identifikaciju.

Podaci na njoj moraju se podudarati s podacima dobitnika navedenim u zapisniku izvlačenja (popisu dobitnika). U slučaju da se podaci ne podudaraju,dobitnik nema pravo na nagradu, a nagrada neće biti dodijeljena.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prezime, mjesto prebivanja, te osvojena nagrada, javno objave.

Priređivač ima pravo iskoristiti fotografije dobitnika nagrada u promidžbene svrhe bez njihove posebne suglasnosti i bez prava na naknadu.

  

ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 12.
Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre ili nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile ili ekonomskih prilika, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno ovim pravilima.
Članak 13.
Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u sljedećim slučajevima:

Ukoliko se utvrdi kako dobitnik ne ispunjava uvjete iz ovih pravila, odnosno kako dobitnik nije odabran prema uvjetima navedenim u ovim pravilima ili ukoliko se nakon objave dobitnika nitko ne odazove kako bi preuzeo nagradu, prema pravilima organizatora nagradne igre.
Članak 14.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Članak 15.
U slučaju eventualnog spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Mostaru.
Članak 16.
Priređivač se obavezuje ova pravila objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira u BiH prije početka nagradne igre, uz navođenje broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija F BiH.

 

Članak 17.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti
Ministarstva financija.

 

Čitluk, 05.07.2021.g.                                                                       Odgovorna osoba :

Broj : 01-136/2021                                                                            Katica Sivrić,direktor

 

 

nagradna-skolski-insta